Ars Poetica

MI az írásterápia?

Írásterápia, az új paradigma

umberto-eco

„… ha a technika el is sodorja a kézírást az életünkből, az még művészetként tovább élhet.” Umberto Eco

Egyes teoretikusok már a kézírás haláltusájáról beszélnek, mondván, a Neumann-galaxist meghatározó internet- és számítógép-kultúrában az új technikai eszközök által szükségtelenné válik a kézzel történő információrögzítés.

A kézzel írt produktumok száma valóban csökkenő tendenciát mutat, s az információs szupersztrádán robogva még ráadásul jelentős külső hatások is befolyásolják. Tény, hogy a kézírás a számítógép-kultúra egyre jelentősebb térhódításával folyamatosan kiszorul a mindennapi tevékenységek közül. Ezt fogalmazza meg a kézírás művészetének alkonyaként az olasz író, esszéista Umberto Eco, felvetve, hogy a kézírás jelentősége ugyanakkor a gyakorlati funkcióról áttevődhet a tradicionális művészet státuszába.

Vagy fogalmazzuk meg MI-TE, hogyan kaphat új keretet a gyakorlati funkció az írásterápia által. Így már nem az a kérdés, hogy szükség van-e a kézírásra a számítógép-kultúrában, hanem hogy milyen lehetőségeket rejt magában a kézírás használata a személyiségfejlesztés, a stressz kezelés, a figyelem-koncentráció fejlesztése területén. A mában megteremtett jövő, a felnövekvő generáció múltjában hiányo(sságo)kat generál. A kézírás biológiai-emocionális-kognitív hatásmechanizmusának ismerete, az írástevékenység célzott előkészítése és fejlesztése kompenzálhatja azokat a hiányokat, amelyeket a Neumann-galaxis emberének kompetenciái megkívánnak. A ma felelőssége, hogy a digitális kultúra valóban lehetőség legyen gyermekeink számára.

A kézíráshasználat előnyeinek társadalmi megismertetését tűzte ki célul a Magyar Írásterápiás Egyesület, mely kiemelten fontos feladatának tekinti a diszgráfia-prevenciót és –szűrést is.

Miért érdemes az Egyesülethez csatlakozni?

A Neumann-galaxis tollforgatóiként az egyesület tagjai tehát nem egy letűnt kor illúziója után kutatva Don Quijote-ként bandukolnak szélmalmaik árnyékában, értéktelenné vált eszméket hangoztatva.

ng

Az Egyesület célja, hogy a digitális írástudást gazdagítsa a kézírás-kultúra értékeinek újraértelmezése, a kézírás funkcióinak új gyakorlati keretet adva érdekes előadásokkal, magas szintű szakmai anyagokkal. Így  támogatja a kézírás agyműködésre gyakorolt pozitív hatásainak felfedezését, segít tudatosan használni a kézírás lelki transzformátor szerepét. Az Egyesület célja, hogy a számítógép-kultúrában a kézírás olyan médiumként jelenjen meg, melyben az okostelefonon szocializálódott gyerekeket is elő lehet készíteni arra, hogy a Guttenberg-galaxis befogadó-alkotó részeseivé váljanak.