Figyelemkoncentráció fejlesztése

„A figyelmi működés egy mozgatható reflektorra hasonlít, melynek fényét ráirányíthatjuk a bennünket érdeklő dolgokra, kiemelve azt a környezetében levő, homályban maradó tárgyak közül. A reflektor fókuszát szűkítve a megvilágított terület kisebb lesz, de élesebben, részletgazdagabban látjuk. Ha szélesítjük a fókuszt, nagyobb területet, több dolgot tekinthetünk át, de ezeket már nem látjuk olyan élesen.” A tudat-reflektor irányítása, azaz a figyelemkoncentráció minden

Read more

Személyiségfejlesztés

Az írás a személyiség lenyomata. Ahogy az öltözködés, beszéd, viselkedés árulkodik a személyes értékszféráról, a világlátásról, a szándékról, hogy megmutassa magát az ember a társas közegben, úgy maguk a papírba vésett betűformák is a személyiség működésmódjának kódjai. Ahogy használja a teret a papíron, úgy mozog a világban is az ember. Az írásvizsgálat a tudatos és tudattalan működésmódok feltárásával döntéshelyzetek támogatója,

Read more
1 2 3 4