BICEGÖ

MINDEN FORMÁNAK OKA VAN. Miért makacsolják meg magukat az írni tanuló kezek? Miért akadnak össze a sorok? Miért nem lesz a tojásból kör?

A BICEGÖ írásdiagnosztikai modellről olvashat a Mindennapi pszichológiában 

BICEGÖ írásdiagnosztikai modell

Az írás célzott vizsgálatával időben felfedezhetővé válnak a személyiségfejlődés és tanulás során megjelenő problémák, a korai felismerés pedig a mielőbbi megoldási lehetőségek meghatározását teszi lehetővé.

A BICEGö írásdiagnosztikai modell elemzési metódusával a legtöbb magatartászavar háttere felfedhető. Felismerhetőek az önértékelési, beilleszkedési problémák, a figyelem-koncentráció és gondolkodásmód jellemzői. Ugyanakkor az írás vizsgálata függőségi prevenció és a tehetséggondozás támogatásában is jelentős szereppel bírhat.

 bicego

Szakma alapok

Az írás, mint „kikristályosododott gesztus”, már az írástanulási folyamat lezárultával számtalan információt hordoz az író személy mentális-érzelmi állapotáról, potenciáljáról. Mivel az írás magasan vezérelt agyi tevékenység, így az elsajátított formáktól való eltérés már tizenévesek esetében is pontos képet ad arról, hogy a sajátos betűalakítás a kialakulóban lévő személyiség lenyomata, esetleg hanyagság, nemtörődömség következménye, avagy valamilyen érzelmi-mentális diszharmónia leképződése. A külalak esztétikuma, azaz a tanult formától való eltérés milyensége a gyermek belső állapotáról informálhatja a pedagógust.

Az írás vizsgálatával így akár időben felfedezhetővé válnak a személyiségfejlődés és tanulás során megjelenő problémák, a korai felismerés pedig a mielőbbi megoldási lehetőségek meghatározását teszi lehetővé. Az írásvizsgálatot kiegészíti a rajzelemzés, melynek segítségével akár egy egész osztály szociometriai vizsgálata is elvégezhető rövid idő alatt.

Nyitottsággal és odafigyeléssel párosítva néhány egyszerű, könnyen elsajátítható és alkalmazható írásvizsgálati metódus által felismerhetővé válik a gyermek viszonya önmagához és másokhoz (önértékelés, beilleszkedés, vezetői-alárendelődő attitűdök), valamint a magatartási és tanulási zavarok esetleges okozói, a diszlexia és a diszgráfia. Datálható válnak továbbá azon változások, melyek az érzelmi stabilitást, a koncentrációt, az én-értéktudatot befolyásolhatják, így a szorongás felismerésére és kezelésére, vagy akár függőségi prevencióra is lehetőséget teremthet az írásvizsgálat.

bicego_logoAz írásvizsgálat ezen módszere prevenciós-diagnosztikai céllal a 10-16 éves korosztály esetében alkalmazható a legnagyobb hatékonysággal, megteremtve ezáltal a lehetőséget, hogy minél hamarabb szakértői, szaktanácsadói segítséget, támogatást kaphasson a gyermek és a szülő egyaránt.

Érdekel az írásdiagnosztikai vizsgálat!

Szülőként szeretnék többet tudni a gyerekem írásáról és rajzairól!

Pedagógusként érdekel az írásdiagnosztika!