Írás és rajz szülőszemmel

A gyermeki rajz a kommunikáció elsődleges formája, kapu a lélekhez – egészen 12 éves korig, még az írás át nem veszi a szerepét. A rajzolás önkifejezés, élményfeldolgozás, kommunikáció a külvilággal, a gyermeknek önmagának, helyének a világban, a világ meg- vagy megnem-értésének  leképezése. 

A kurzus célja, felhívni azon tényezőkre a figyelmet, amit a SZÜLŐNEK ÉSZRE KELL VENNIE, hogy idejében felismerje gyermeke tehetségalkatát, tehetsége érzékenységfaktorát, balkezességből adódó írás- és rajzjellemzőket, a tanulási zavarra utaló jeleket.Vagy egyszerűen csak jobban értse gyermekét! 

És ez ma, mikor a szülő a bevándorló* és a gyerek a bennszülött*, mikor a mediális hatások a digitális írástudást preferálják, különösen nagy érték, ha a kusza vonalakból informatív formák rajzolódhatnak ki. (Digitális bennszülött, aki beleszületett a digitális korba, bevándorló, aki tanulja ennek használatát. Lásd erről az Írásterápia magazinban megjelent cikkünket.)

Ezt a kurzust sokáig nem kívántuk indítani, mert egy szülő még akkor is elfogult lehet a gyermeke produktumaival kapcsolatban, ha szakember. Egy ilyen képzés elvégzése után azonban legalább tudatosabban figyelheti a jeleket, mintha autodidakta módon válogatná az értelmezéshez szükséges információkat a legkülönbözőbb forrásokból.

A képzés anyagát a Magyar Írásterápiás Egyesület Minősített Szaktanácsadói állították össze, akik pedagógus alapvégzettségűek, szakvizsgával rendelkeznek az írásvizsgálat területén, a Nemzetvédelmi Egyetemen diplomát szereztek, rajzelemzésben képzettek, és közel 10 éves íráselemzői tapasztalattal rendelkeznek. 

A képzés Budapesten indul, 10 fő jelentkezése esetén vidéki helyszín is megoldható. Távoktatásos formában is elvégezhető skype konzultációval.

4 részből áll a kurzus:  

  1. gyermekrajzok jellemzői
  2. tehetségalkat és jellemzői
  3. írásprevenció
  4. írásdiagnosztika alapelvei: figyelemfelhívó jelek