Írásdiagnosztika 7-18 éveseknek

Az írás megtanulása komoly erőfeszítést igényel. 12 éves korra alakul ki az egyéni írás-optimum, azaz ahogyan a tanult forma alapján az egyén személyiségéhez leginkább igazítható a tevékenység megvalósítása. Majd 12 évesen a kis-kamaszkor kezdetével megkezdődik a személyiség újraformálódása, így a feladatvégzés a személyiség működésmódjának hatékonyságát kezdi leképezni. 

Az írásdiagnosztika így pillanatfelvételek sokaságából képes az önértékelés-önmegvalósítás, beilleszkedés-szociális kapcsolatok, érzelmi beállítódás és gondolkodás vizsgálata által eredményes támogatást biztosítani  az alábbi területeken :

  • önértékelési- és beilleszkedési problémák feloldás
  • magatartászavar
  • függőségi prevenció
  • tehetséggondozás

A szakvélemény 6 munkanapon belül elektronikus úton kerül továbbításra.

Lehetőség van skype vagy személyes konzultációra.