Milyen szakmai elveken alapul az írásdiagnosztika?

Az íráskép hanyagsága, zaklatottsága a személyiség működésének akadályozottságára utal. A hatékony, eredményes írás-optimum a személyiség dinamikus működését, kiegyensúlyozottságát bizonyítja.

„Az élet nem más, mint formák teremtése.” (Brachet)

 „BICEGÖ” Írásdiagnosztikai modell

 A BICEGÖ írásdiagnosztikai modell kiindulópontja: a hanyagnak tűnő formának oka van.

Az íráskép hanyagsága, zaklatottsága a személyiség működésének akadályozottságára utal. A hatékony, eredményes írás-optimum a személyiség dinamikus működését, kiegyensúlyozottságát bizonyítja.

Milyen okai lehetnek a hanyag írásképnek? A vizsgálat kiterjed az esetleges
o Biológiai problémákra,
o Környezet-adaptációs zavarra,
o Motivációs problémák hátterében álló kompetencia és személyes hatékonyság érzet torzulásaira,
o Affektív sérülések okára, hatására,
o Gondolkodásmód sajátosságaira,
o Kulturális elvárások és azok involválásának módjára.

A megvalósított írás-optimum, azaz a normától való egyéni eltérés leképezi a fenti dimenziók sajátosságait, lehetőséget adva ezáltal a személyiség hatékony működésmódját esetlegesen akadályozó tényezők vizsgálatára.

  irasdiagnosztika

 A diagnosztizált probléma ÍrásTerápiával komlementer vagy kizárólagos fejlesztési, korrekciós módszerként a hatékony írás-optimum kialakításának támogatásával, grafikum és narratívum egyensúlyának megteremtésével a személyiség dinamikus működésmódját biztosítja.

Írásdiagnosztikai alapelvek

Az írástevékenység céltevékenység, a közlés szándékával jön létre. Egyszerre jelenik meg az írásképben a tárgy-közlés, a narratíva, a tárgyi, verbalizált tartalom, másrészt az én-közlés, a látens, az író személyt jellemző tudattatlan formák grafikus leképzése.

cimkek_beteljesito_joslataMaga az íráskép így nem mozgások vagy tetszés szerinti formák szabad játékából áll, hanem az iskolai modell utánzásának, valamint újraformálásának és az író ember egyéni mozgás-forma impulzusának összjátékából tevődik össze.

Ezek a fejlődés során egymásra épülő rétegekből állnak, amelyek egyrészt az írásérettséggel, másrészt a személyiségfejlődéssel állnak kapcsolatban.

Így a gyermek-és kamaszírások több szinten vizsgálandók:

6-10 év           normakövetés, iskolai modell – betűformák elsajátítása

10-12 év         kialakulóban az egyéni írás-optimum

12. év              írás automatizálódása, kialakul az írás-optimum

12-14 év         mozgásváltozások az egyéni igényekhez igazodva

14-18 év         útkeresés, modellkövetés

Az írástanulás során elsajátított normaírást aszerint módosítja az ember, hogy az ő fizikuma-pszichikuma milyen betűalakítással képes az optimális energiafelhasználásra, azaz hogyan tudja a pontosság, olvashatóság, gyorsaság kritériumait az eredményességgel együtt megvalósítani. Az egyéni írás optimum az ember biológiai, kognitív és emocionális attribútumai, valamint a kontextus (cél, íráskörülmény, kultúra) összefüggésében értelmezhető.

Az írás-optimum a személyiség működésének hatékonyságát képezi le, így magyarázatot ad arra is, miért változik az írás (életkor, körülmények, fizikai-pszichés változások hatására módosul a körülmények kihasználásának optimuma is).