Írásdiagnosztika lehetőségei

Írásdiagnosztikai módszerek a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének támogatásában

 

 

 

 

Az írásdiagnosztika lehetőség arra, hogy az írástanulás folyamatának lépéseit nyomon kövessük az íróapparátus fejlődése, a kognitív és affektív területek változása, valamint a grafikumképzés során megjelenő motivációs tényezők vizsgálata által.

Az írásdiagnosztika így különösen nagyszerű lehetőség arra, hogy a hátrányos helyzetű tanulók írás-optimum alakulását figyelve mind a preventív tevékenységek, mind a diagnosztikus módok felhasználásával a célzott beavatkozás, a fejlesztés idejében megtörténhessen.

Tekintve, hogy a személyiség működésének hatékonysága közvetve megmutatkozik az iskolai teljesítményben, ennek a formális közegnek a kapcsolatszervezéseiben, társas dimenzióiban, az informális mikroközösségben tanúsított viselkedésben.

Egy 14 éves hátrányos helyzetű lány írásán és rajzain nyomon követhetjük a folyamatot. A lány a 6. osztály befejezése előtt áll. Egyrészt kora, másrészt agresszív megnyilvánulásai miatt „különösen problémás” a beírások alapján. Nehéz vele az együttműködés mind a pedagógusnak, mind a többi diáknak. Az írásdiagnosztikai vizsgálat alapján –már csak a rögzült írás-optimum kiértékelésével – a következő megállapítások tehetőek: az alacsony írásrutin diszgráfiás tüneteket mutat, komoly kötődési és önértékelési zavarokkal, aminek következtében fennáll a kontrollprobléma. Felmerül a kérdés, ha még az írás-optimum kialakulása előtt felismerésre került volna akár csak a diszgráfia, azaz nem szerez sorozatos kudarcélményt tanulmányai során, hogyan hatott volna mindez az önértékelésére? Ha a kontrollprobléma, ami a grafomotorika fejlesztésével már az írástevékenység előkészítő szakaszában formálható, már kezdettől fogva fejlesztés tárgya lenne, valószínűleg nem ilyen szintű indulati kitörésekekl kellene nap mint nap minden résztvevőnek megbírkóznia. ÍrásTerápiával azonban az írás-optimum kialakulása után is – ugyan kisebb mértékben – formálható az írásrutin, ami kitartó munkával a személyiség működésének hatékonyságát is növelheti.

Az idejében történő felismerés, és még inkább a megelőzés kiemelt szerepet kap a hátrányos helyzetű gyerekek esetében. Hiszen az elsődleges szocializációs közeg nem minden esetben jut azon tudáshoz, ami utat mutathatna abban, hogyan segíthetné a gyereket tanulmányai során. Sok esetben pedig a korlátozott lehetőségek a legjobb szándék ellenére sem teszik lehetővé ezt a fajta támogatást.

Így különösen nagy szerep jut, és ezáltal igen komoly feladat is hárul a pedagógusra. Megelőzés, diagnosztizálás és fejlesztési irányvonalak meghatározása nem tartozhat egyazon oktató-nevelő kompetenciái közé. Ebben kíván segíteni az írásdiagnosztika. A Magyar ÍrásTerápiás Egyesület kiemelt feladatának tekinti, hogy 2013-as évben minél több pedagógusnak lehetősége legyen megismerni az írásdiagnosztika nyújtotta lehetőségeket, terheiket akár ezáltal is némileg mérsékelve.

Az írásdiagnosztikus szaktanácsadás az iskola és szülő részéről is igénybe vehető, pedagógusok e-larning formájában a Neteducatio képzésén megismerkedhetnek a módszer alapelveivel. És folyamatban van az írásdiagnosztika módszertanának akkreditációja is, mely során a pedagógusok maguk is jártasságot szerezhetnek e prevenciós-diagnosztikus-fejlesztő módszer alkalmazásában.

Személy szerint őszintén remélem, hogy ez az előadás is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a MÍ-TE tervek e szegmensei is megvalósulhassanak, és kiemelt segítséget kaphassanak a hátrányos helyzetű diákok az írásdioagnosztikai lehetőségek támogatásával.