Írásdiagnosztikai szűrés, előszűrés

Bevallom, gyakorló pedagógusként mindig is foglalkoztatott, hogy az órákat szétszedő, kezelhetetlennek tűnő zavargók viselkedésének hátterében vajon mi állhat.

Az írásukat más szemmel nézve megláttam az írászavarok mögötti eredőket, hogy sok esetben a felvett viselkedés hogyan kompenzálja a kommunikációs vagy én-pozicionálási problémákat.

Ekkor született meg a BICEGÖ…

A BICEGÖ írásdiagnosztikai modell  kiindulópontja:  a hanyagnak tűnő formának oka van.

Az íráskép hanyagsága, zaklatottsága a személyiség működésének akadályozottságára utal. A hatékony, eredményes írás-optimum a személyiség dinamikus működését, kiegyensúlyozottságát bizonyítja.

Milyen okai lehetnek a hanyag írásképnek? A vizsgálat kiterjed az esetleges

Biológiai problémákra,

Környezet-adaptációs zavarra,

Motivációs problémák hátterében álló kompetencia és személyes hatékonyság érzet torzulásaira,

Affektív sérülések okára, hatására,

Gondolkodásmód sajátosságaira,

Kulturális elvárások és azok involválásának módjára.

Kiindulópont, hogy az írás – mint grafomotorikus tevékenység  – szoros összefüggésben áll a gyermek viselkedés- és cselekvésmódjával, a környezeti hatásokra történő reflektálásával, érzelmi és társadalmi adaptációjával.

Az írással kapcsolatos első élmények maradandó nyomot hagynak az emberben. Így az idejében felismert legkisebb zavar minél korábban feloldható, és az ebből adódó esetleges gátlás kialakulása megelőzhető.

A megvalósított írás-optimum, azaz a normától való egyéni eltérés leképezi a fenti dimenziók sajátosságait, lehetőséget adva ezáltal a személyiség hatékony működésmódját esetlegesen akadályozó tényezők vizsgálatára.

 1

A diagnosztizált probléma Integrált Írásterápiával komplementer vagy kizárólagos fejlesztési, korrekciós módszerként a hatékony  írás-optimum kialakításának támogatásával, grafikum és narratívum egyensúlyának megteremtésével a személyiség dinamikus működésmódját biztosítja.

Ajánljuk figyelmébe: „Írj már végre rendesen!”