Írás=terápia

Az írás terápia. A terápia szó kapcsán az első asszociáció, hogy valamilyen problémás helyzetben történő beavatkozás. Az ógörög therapeia szó elsődleges jelentése valóban a gyógyítás, gyógykezelés, azonban jelenti azt is, hogy tisztelet, figyelmesség, gondoskodás, ápolás, testőrség, kíséret.

Olyan írásterápiás gyakorlatokat válogattunk össze, melyek támogatják, hogy az írás (ÖN)gyógyítássá váljon, ha úgy érezzük, nem egészen kerek a világ. Az írásterápia eszköztárával megadhatjuk magunknak a figyelmességet önmagunk felé, hogy még jobbá válhassunk. Test-őrséget biztosít a lélek védelme által a stresszhelyzetek kezelésében. Az írásterápia ily módon a pozitív változás, a még jobbá válás eszköze, hogy valóban azzá válhassunk, akik lehetnénk.

Milyen előnyei vannak az (kéz)írásnak?

  • Jobb leírni, gondolatainkat és érzéseinket, mert a régi közhely igazsága szerint „az írás megmarad”, így ahhoz, hogy nyomot hagyjunk, következetesen végiggondoljuk írandókat, valamint jobban megválogatjuk a szavakat, melyektől azt várjuk, megőrizzék belső lelki történéseinket.
  • Jobb leírni, gondolatainkat és érzéseinket, ha felkészültünk a valódi problémamegoldásra, mert önmagunknak nem hazudhatunk. Amikor mással megbeszéljük a történteket, mindig ott bujkál annak szándéka, hogy „jó képet” mutassunk a másiknak önmagunkról. 
  • Jobb leírni, gondolatainkat és érzéseinket, mert az önreflexió, valamint az önvizsgálat a visszajelzés egy formája, amelynek célja, hogy eldöntsük, szükséges-e módosítanunk életvitelünkön, hogy jobban érezhessük magunkat a mindennapokban. 
  • Jobb leírni, gondolatainkat és érzéseinket, mert a kézírás lelki transzformátorként, a külső és belső világ közötti összhang megteremtését segíti: a külső hatások kiírása magunkból, segít, hogy új nézőpontokat találjunk a problémák megoldásához, és ennél fogva az én-védelmet szolgálja. Ha pedig belső világunkat rendezzük, az kihat a külvilággal való kapcsolatunkra is: jobban érezhetjük magunkat a környezetünkben, harmonikusabb lehet a kapcsolatunk a számunkra fontos emberekkel. 

„Az írás némi távolságot teremt az adott élethelyzettől, és ez által új perspektívába helyezi azt.” (James W. Pennebaker: Rejtett érzelmeink, valódi önmagunk)

Az írás konfrontációs technikája révén éri el valódi hatását, ennek nehézsége azonban, hogy ily módon szembesülhetünk általa nem éppen kellemes érzésekkel, felszínre törhetnek nyugtalanító gondolatok, felszakadhatnak gyógyultnak hitt sebek. A leírással értelmet adunk a történéseknek és az érzéseknek, lehetőséget adva elménknek a feldolgozásra, lelkünknek az elfogadásra. Kitartást kívánunk e komoly érzelmi és tudati erőfeszítéseket kívánó mentális munkához!