Tehetségalkat meghatározása 3-12 éves korig

Az iskolai-siker kulcsa: a kiegyensúlyozott részképesség-struktúra, azaz hogy minden húr megfelelően legyen hangolva. Ha valamelyik akár kicsit is el van állítva, már picit hamiskásan szól a muzsika. A vizsgálat abban támogatja a gyerekeket, hogy jól működő hangszerként megéljék azt az örömet, hogy a legszebb dallamokat hozzák ki magukból iskolai tanulmányaik során, hogy tehetségalkatuknak megfelelő feladatvégzés, tanulási módszerek által tehetségüket is

Read more

Iskolaérettség vizsgálat 5-7 éveseknek

A nevelési tanácsadó, óvodai pszichológus által végzett iskolaérettség-vizsgálat különböző típusfeladatok elvégzésén alapul. Az általunk alkalmazott iskola-érettség vizsgálat 6 előzetesen elkészített rajz vizsgálata alapján a gondolkodás, érzelmek, szociális érettség, finom-motorika fejlettsége, figyelem-koncentráció, monotónia-tűrés dimenzióira terjed ki.  

Read more

Rajzvizsgálat 3-12 éveseknek

A gyermeki rajz a kommunikáció elsődleges formája, kapu a lélekhez – egészen 12 éves korig, még az írás át nem veszi a szerepét. A rajzolás önkifejezés, élményfeldolgozás, kommunikáció a külvilággal, a gyermeknek önmagának, helyének a világban, a világ meg- vagy megnem-értésének  leképezése.  A rajzvizsgálat a finom-motorika vizsgálatán túl kiterjed az önértékelés, az érzelem-feldolgozás vizsgálatára.

Read more

Bodó Tünde

Eredeti végzettségem szerint minőségirányítási mérnök vagyok, de az elmúlt években elsősorban tanácsadóként és felnőttoktatásban tevékenykedtem. 3 gyermekem megszületése után a saját bőrünkön tapasztalva döntöttem el, hogy az óvodai nevelést kiegészítve iskola-előkészítéssel, írás-előkészítéssel szeretnék foglalkozni.

Read more

Lehetőségeket

MI olvasunk a sorok között! Írás-és rajzvizsgálat által a személyiség hatékonysága, a mindennapok érzelmi töltete és tudatossága felfedhető. Speciális írásdiagnosztikai módszerünk az írástanulás különböző fázisaiban betekintést nyújt a kusza vonalak mögötti mozgatókra. Az írás- és rajzvizsgálat lehetőség: felismerni, dönteni, cselekedni, hogy minden elem a megfelelő helyre kerüljön. 

Read more

Élményt

MI a közös élményt értékeljük! Rendezvényeken műhelymunkák szervezését és lebonyolítását vállaljuk. Óvodástól kiskamaszokig szívesen változnak akár pillangóvá, akár gepárd-kölyökké a gyerkőcök a MI-TE kreatív kuckóban! 

Read more

Kovács Mónika

Alapelveimet tekintve klasszikus értelemben vett pedagógus vagyok, hivatásom szerint tréner és coach. Szenvedélyem az írás – minden vonatkozásában. Ezt jelenleg egyik vonatkozásában mesék írásában, másik oldalról  írásterapeutaként élek ki. Életem, hogy két csodálatos kiscsaj anyukája lehetek. És vallom, hogy a „hetedik te magad légy.”, mert csak így működik a család és a többi én.

Read more

Írásdiagnosztika 7-18 éveseknek

Az írás megtanulása komoly erőfeszítést igényel. 12 éves korra alakul ki az egyéni írás-optimum, azaz ahogyan a tanult forma alapján az egyén személyiségéhez leginkább igazítható a tevékenység megvalósítása. Majd 12 évesen a kis-kamaszkor kezdetével megkezdődik a személyiség újraformálódása, így a feladatvégzés a személyiség működésmódjának hatékonyságát kezdi leképezni. 

Read more

Ugróiskola

Tavaszodván vonz minket a szabad levegő, a simogató napsütés. Természetes, hogy a gyerkőcöket sem lehet már a lakásban tartani, de nem is kell, hiszen végre ismét maradéktalanul kiélhetik mozgásigényüket a friss levegőn, hódolhatnak az önfeledt együtt játszás örömének.

Read more

Piros pont az ovinak!

Pályázat célja: szülő, óvoda és iskola együttműködve segítse a gyermeket a minél sikeresebb iskolakezdésben az írástevékenység előkészítése által. A rendszeres óvodai és otthoni felkészüléssel az iskolakezdés nem lesz gond, a sok piros pont garantált. Ebben az együttműködésben támogatja az Egyesület mind az intézményeket, mind a családokat szakmai anyagaival, programjaival, Szaktanácsadói Bázisával.  MI-TE tegyünk minden nap a gyermekek iskolai sikeréért. MI-TE

Read more
1 5 6 7 8