Reziliens pedagógus

Mindannyiunknak szüksége van az önismeretre, erősségeink ismeretére, a hiányosságainkkal való szembenézésre; a képességeink feltérképezésére, készségeink fejlesztésének irányvonalainak kijelölésére. Néhány hivatás esetében pedig, mint például a pedagógusoké, maga a személyiség munkaeszköz is.

Egyrészt egy autentikus tanári megnyilvánulás a tananyag átadásán túl szól magáról a nevelőről, az értéket átadó-közvetítő személyről, másrészt a növendékről, akit nyitottá, kíváncsivá kell tenni az ismeretek, értékek befogadásához. Egy valódi pedagógus-diák kapcsolat folyamatosan hat mindkét félre: formál, alakít – esetenként mindkét félen. Hogyan kapcsolható össze e két terület?

Ma ha egy pedagógus megpróbál valóban paedagogus lenni, azaz kísérője lenni a gyereknek, vagyis az életvezetésben tanácsadó-segítő szerepet betölteni, a vele történteket segíteni feldolgozni, a tudást átadni, megteremteni és biztosítani a feltételeket, hogy gondolkodó emberré váljon, az egy egész(séges) embert kíván minden téren. Ma hogy is várhatnánk el egy pedagógustól, hogy egyszerre 100-120 gyerekkel valóban „emberként” foglalkozzon? Ez így, ilyen formában nem is várható el senkitől, hisz mint minden embernek, a tanárnak is megvannak a maga feladatai, problémái.

            Mégis sajátos szerepet valósít meg a tanár a munkája során. Hisz tudást és értéket közvetít, miközben a gyerekek igényeire, érzelmi-szellemi-fizikai állapotára is figyelnie kell. Ha nem akar is, számos problémás helyzettel megismerkedik, az órán maga is lelkileg sérülhet és sérülést okozhat, érzelmi intelligenciaszintjétől függően  konfliktusos helyzeteket megold vagy generál. Az esetek nagy részében, ha valaki hivatásnak tekinti tanári tevékenységét, nem ér véget a munkaideje az utolsó órájáról való kicsengetéssel.

            És különösen most, a 21. század hajnalán lenne érdemes a tanári munka felelősségéről és lehetőségéről beszélni, mikor a szakma válságban van, társadalmi megítélése egyre romlik, de az iskolának, mint másodlagos szocializációs színtérnek feladatai sokasodnak, felelőssége pedig egyre növekszik. Pontosan ezért pedig a pedagógusok lelki egészségvédelme, a tudatos kiégé-prevenció igen fontos lenne. A szupervízió ugyan a kilencvenes évek óta önálló diszciplína, mégsem elég elterjedt és gyakorlatban működő terület.

Egy kongruens tanárszemélynek elengedhetetlen az önismeret, a problémákkal való hatékony szembenézés, a folyamatos önfejlesztés. Ennek egy lehetséges módja a reziliencia eszköztárának fejlesztése.

A reziliencia rugalmas alkalmazkodóképességet jelent, a jól működő reziliencia eszköztár teszi lehetővé a mindennapok kihívásainak eredményes és hatékony kezelését. A mindig cselekvésre kész, tudatos, megoldásorienált attitűd elengedhetetlen a pedagógusok esetében. Ehhez nyújt segítséget a Lélek lengéscsillapító programcsomag, melyet 2014. július 7-től becsengetésig minden pedagógus 50% kedvezménnyel, 2490 forintos áron vehet igénybe.

Kapcsoljon reziliens üzemmódba!

Ez az év pedagóguspróbáló volt minden szinten:

– portfólió – mizéria

– egész napos iskola bevezetése

– megszámlálhatatlan szabályváltozás

– beláthatatlan mennyiségű adminisztratív teendők.

Hogyan tud ebben a néhány hétben feltöltődni egy pedagógus?

Egy kiégés-megelőző, stresszkezelési feltöltő-programot ajánlunk a figyelmükbe:

Lélek lengéscsillapító, azaz rezilienciára edzés írásterápia által.

 

Mit nyer azáltal, hogy jelentkezik?

– feltöltődést, hogy szeptemberi kezdés könnyebb legyentanar1

– élményt önmagával kapcsolatban

– rálátást mindarra, ami eddig korlátozhatta önmegvalósításodban

– tapasztalatot, hogyan válhat még rugalmasabbá a mindennapok kihívásaiban

-technikákat az eredményességhez és a hatékonysághoz

Mit veszít, ha nem jelentkezik?

– önmaga tanulásának élményét

– saját erőforrásai felfedezését és még hatékonyabb kihasználásának lehetőségét

– az önszervezés eredményesebbé tételét

– eredményesebb célkitűzési és megvalósítási technikák megismerését

– jövőtervezés és – megvalósítás tudatosságának növelését

– realista optimizmus kialakítási módjának megismeréséttanar2

–  a kapcsolati háló szorosabbra szövésének metodikáját

– az elfogadás erejének megtapasztalását

– egy értékes visszajelzést önmagáról

– a pozitív változás EGY lehetőségét

w

A program az Önképző Portálon keresztül érhető el,
jelentkezni is itt lehet.

Képek forrása: international.ucl.dk;