Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács

Ismerje meg a Tehetségsegítő Tanács szakmai munkáját, célkitűzéseit, programjait!

Az SNI Tehetségeket Segítő Tanács tagjainak szemlélete szerint mindenkire úgy kell tekinteni, mint aki tehetséges lehet, függetlenül adott pillanatban mutatott képességeitől, teljesítményeitől, viselkedésétől.

Ahhoz, hogy a tehetségesek valóban teljesítménybe fordítsák lehetőségeiket, megfelelő hátteret kell biztosítani. Az SNI tehetségek ebben a tekintetben jelentős hátrányban vannak, ezért kisebb eséllyel jelennek meg, mint ki-emelkedő tehetségek. Tehetség helyett megeshet, hogy antiszociális irányba fordulnak, mert a társadalmi beilleszkedésben sikertelenül, a belső hajtóerő a társadalom mellett vagy ellen készteti teljesítményekre.

A Tanács tagjai a tehetség olyan szemléletét és fejlesztési módszereit használják és terjesztik, amelyek nem különítik el a hátrányok kezelését és a tehetség fejlesztését. Az egyénekre egymástól jelentősen különböző, erős és gyenge pontokkal rendelkezőkként tekintenek, és ennek megfelelően az ellátásban az egyének sajátosságait messzemenőkig figyelembe veszik. A Tanács célja ezeknek a módszereknek továbbfejlesztése és kutatási munkával történő megerősítése is.

 

A Tanács munkája kifejezetten a bármilyen okból hátrányos helyzetű tehetségekre irányul.

Különböző neurológiai hátterű teljesítményzavarok (tanulási zavar, figyelemzavar, hipe-raktivitás), autizmus, beilleszkedési zavarok, magatartászavarok, érzékszervi és moz-gásszervi hátrányok, szocio-kulturális hátrány miatt a tehetségük fejlődésében gyakran akadályozott gyerekek és fiatalok tartoznak a Tanács tagjainak tevékenysége alá. A nem kifejezetten ilyen gyerekekkel, fiatalokkal dolgozó tagok munkájában nagy szerepet kap a valamilyen okból hátrányos helyzetű tehetségesek támogatása a közösségekben. Igye-keznek az integációhoz megfelelő hátteret biztosítani.

 

Különösen lényeges, hogy több óvoda is tagja az SNI Tehetségeket Segítő Tanácsnak, mert a hátrányok kialakulásának megelőzése, illetve a hátrányos hatások csökkentése korai gyerekkorban igen hatékony lehet. Így a korai tehetséggondozás, az iskola megkezdése előtti években már jelentősen hozzájárulhat, hogy a későbbiekben tanulási, be-illeszkedési és magatartásbeli zavarok helyett tehetség alakuljon ki.

 Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács célkitűzései

–  Összefogni a tehetségsegítésben dolgozó szakembereket (óvodapedagógusok, tanítók, tanárok…), akik megosztják tapasztalataikat, tudásukat egymással

– Tehetségpontok, egyesületek, magánszemélyek  bevonása

– Tehetségnapok szervezése – a szakembereknek konferencia, lehetőség a gyerekek

produktumainak kiállítására, szülői fórum

– A különböző tehetségterületek áttekinthetősége, segítségnyújtás

– A tehetségek nyomon követésére terv kidolgozása

– Kapcsolatfelvétel másik Tehetségsegítő Tanácsokkal

– A partnerekkel közös program kidolgozása

 

A Tanács fő tevékenységi körei:

– Szakmai támogató háttér a Tanács tagjait alkotó szervezetek, intézmények számára

– Tudományos háttér a tehetségazonosító, gondozó, fejlesztő tevékenység számára.

– Folyamatos utókövetési szerepet végez a tehetségazonosítás során kiválasztott

tehetséges fiatalok esetében.

– Információs bázisként szolgál a tagjainak.

 

Munkaterv:

– SNI-s tehetségek adatbázisának létrehozása

– Szakmai egymásra épülés horizontálisan és vertikálisan az SNI tehetséggondozásban

– Egységes mérési és értékelési rendszer felállítása a különböző tehetségterületeken

és a fejlesztendő területen

– A szülőkkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás formáinak kidolgozása

– SNI-s Tehetségpontok, nevelő-oktató intézmények adatbázisának létrehozása

– Online információs bázis működtetése (szakember, intézmény, tanfolyam, könyv)

– Még „lefedetlen” régiók feltérképezése, bevonása a tehetséggondozásba

– A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tehetségek kiemelt

megsegítése

– Pályázatírás koordinálása, segítés, együttműködés, konzorciumok

–  Jó gyakorlatok bemutatása, átvétele

– Nevelő-oktató intézmények megsegítése az SNI-s tehetségek azonosításában,

gondozásában, tanácsadásban, nyomon követésben

– Az SNI-s gyereket nevelő szülők megsegítése – tanácsadás, gyakorlati képzés,

tréning, tanfolyamok, szülői klub, szülő-gyerek-szakemberek kapcsolatrendszerének

kidolgozása, a folyamatosság biztosítása

– Pedagógusképzés és pedagógus továbbképzések összehangolása a

tehetségazonosítás, tehetséggondozás és tehetség tanácsadás érdekében

– Tehetséggondozó szakemberek megbecsülésének indítványozása

– Oktatáspolitikai döntéshez szakmai véleményezés

– Civil szerveződésekkel, alapítványokkal, médiával kapcsolatok kiépítése, bővítése,

ápolása