Személyiségfejlesztés

Az írás a személyiség lenyomata. Ahogy az öltözködés, beszéd, viselkedés árulkodik a személyes értékszféráról, a világlátásról, a szándékról, hogy megmutassa magát az ember a társas közegben, úgy maguk a papírba vésett betűformák is a személyiség működésmódjának kódjai. Ahogy használja a teret a papíron, úgy mozog a világban is az ember. Az írásvizsgálat a tudatos és tudattalan működésmódok feltárásával döntéshelyzetek támogatója, élet-elakadások továbblendítője, vagy éppen az életstratégia design-jának újraformálója lehet. Az írásterápia segíti az önismeretet, és hogy valóban azzá váljon az ember, aki lenni szeretne.

Az írásterápia a grafikum és narratívum egyensúlyát célozza meg. A grafikum, az érzés-élmény leképzése, még a narratívum a gondolati tartalom megjelenítője. Sok esetben a személyiség kibontakoztatását olyan érzések, gondolatok befolyásolják, amelyek korábbi tapasztalat, történés eredményeként, vagy esetlegesen kulturális, környezeti elvárások hatására épült be „tudatunkba”. Ezekhez tudatosan nem férünk hozzá, csak tapasztaljuk, hogy valami mintha megakasztaná a mindennapok dinamizmusát. Az írásterápia első lépéseként az írott produktumok vizsgálatával a szakember képes lokalizálni ezeket a „megcsontosodott” gondolatokat, érzeteket, és célzott fejlesztéssel képes feloldani az aktív gátlást, ami akadályozza a személyiség működésének hatékonyságát.

Az írásterápia módszertanáról az alábbi tanulmányban olvashat bővebben.