Írás és rajz szülőszemmel

A gyermeki rajz a kommunikáció elsődleges formája, kapu a lélekhez – egészen 12 éves korig, még az írás át nem veszi a szerepét. A rajzolás önkifejezés, élményfeldolgozás, kommunikáció a külvilággal, a gyermeknek önmagának, helyének a világban, a világ meg- vagy megnem-értésének  leképezése. 

Read more

Írásdiagnosztika 7-18 éveseknek

Az írás megtanulása komoly erőfeszítést igényel. 12 éves korra alakul ki az egyéni írás-optimum, azaz ahogyan a tanult forma alapján az egyén személyiségéhez leginkább igazítható a tevékenység megvalósítása. Majd 12 évesen a kis-kamaszkor kezdetével megkezdődik a személyiség újraformálódása, így a feladatvégzés a személyiség működésmódjának hatékonyságát kezdi leképezni. 

Read more

Írásdiagnosztikai szűrés, előszűrés

Bevallom, gyakorló pedagógusként mindig is foglalkoztatott, hogy az órákat szétszedő, kezelhetetlennek tűnő zavargók viselkedésének hátterében vajon mi állhat. Az írásukat más szemmel nézve megláttam az írászavarok mögötti eredőket, hogy sok esetben a felvett viselkedés hogyan kompenzálja a kommunikációs vagy én-pozicionálási problémákat. Ekkor született meg a BICEGÖ…

Read more